Vertoeven, Informeren & Opladen

De N329 bij Oss ondergaat een verkeerskundige reconstructie, waarbij innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Vertoeven, Informeren & Opladen is een ontwerp voor een oplaadpunt/verblijfplek voor electrische auto's aan de N329. Het ontwerp is een abstracte vertaling van de toekomstige transitie die Oss doormaakt van industrieel naar groen, waarbij het palen 'woud' langzaam overgaat in een echt bos.
In opdracht van het bkkc, maart 2011.

The provincial road N329 near Oss is reconstructed, with the emphasis on innovation and sustainability. Stay, Inform & Recharge is a design of Carmela Bogman for a charching area for electric vehicles. The design is an abstract translation for the future transition of Oss, from an industrial to a sustainable city. A forest of poles slowly transforms into a real forest.
Under the authority of bkkc, March 2011.

  • Vertoeven, Informeren & Opladen
  • transformatie Oss
  • bron: Haskoning
  • ontwerp Weg van de Toekomst: wUrck
  • toekomst visie jaren vijftig
toekomst visie jaren vijftig

Vertoeven, Informeren & Opladen

© Carmela Bogman, Kunst en Vormgeving in de openbare ruimte - mail webmaster - Top van de pagina