Form Follows

In 2007 heeft Blom&Moors ontwerp openbare ruimte met succes deelgenomen aan een Europese aanbesteding voor het ontwikkelen van een ontwerpvisie op de nieuwe stationsoutillage voor alle Nederlandse stations.
Carmela Bogman heeft ten behoeve van de aanbesteding in opdracht van Blom&Moors als assistent ontwerper bijgedragen aan de totstandkoming van het magazine Form Follows, waarin de ontwerpvisie is gepresenteerd.
Voor meer informatie over de Visie op stationsoutillage klik hier.

In 2007 Blom&Moors design for public space has successfully participated in a European tender for the development of a design vision for station equipment for all Dutch train stations.
Carmela Bogman was assistant-designer at Blom&Moors for the coming about of the magazine Form Follows, in which the design vision was presented.
For more information about the design vision click here.

  • Form Follows Magazine
Form Follows Magazine

Form Follows Magazine

© Carmela Bogman - Objects, Products & Spaces - - mail webmaster - Top van de pagina