Het Mozaiek van El Faroeq

Om in de openbare ruimte meer mogelijkheden te creeeren voor echte ontmoetingen, heeft het stadsdeel Zeeburg het project Buurttafel gestart. De intentie van het project is om in overleg met de buurt een tafel te maken die dient als ontmoetingsplek voor deze buurt.

Het mozaiek van El Faroeq is tot stand gekomen met de kinderen van basisschool El Faroeq Omar. Met als uitgangspunt: "Laat zien wie je bent en stel je voor". Zijn er workshops gehouden, waarbij er gesprekken met de kinderen werden gevoerd, persoonlijke objecten werden meegenomen en tekeningen werden gemaakt van hun persoonlijke ideale tafel. Aan de hand van deze gegevens is het uiteindelijke ontwerp van het Mozaiek van El Faroeq tot stand gekomen.

Gerealiseerd op het Sumatraplantsoen, Amsterdam in 2007.

To create more possibilities in public space for interaction, the quarter Zeeburg has initiated the project neighbourhood table. The intention of the project is to create a table in consultation with the neighbourhood that serves as a meeting place.

The Mosaic of El Faroeq came about with the children of the primary school El Faroeq Omar. The starting point of the workshop was: "Show who you are and introduce yourself". Conversations followed, drawings were made of their own ideal table and personal object were shown. On the basis of these data the Mosaic of El Faroeq was designed.

Realised at the Sumatraplantsoen, Amsterdam, 2007.

  • Bovenaanzicht
  • close_up
  • het mozaiek in gebruik
het mozaiek in gebruik

Bovenaanzicht

© Carmela Bogman - Objects, Products & Spaces - - mail webmaster - Top van de pagina